Reciclează pentru viitorul copiilor tăi!

Servicii oferite

SC Krogan Reciclare este autorizată să desfășoare servicii de colectare deșeuri nepericuloase precum:

  • carton și ambalaje din carton
  • hârtie și ambalaje din hârtie
  • plastic și ambalaje din materiale plastice
  • PET-uri
  • DEE-uri
  • aluminiu
  • metal si ambalaje metalice
  • ulei – din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • sticlă (albă, colorată)

Aceste deșeuri nepericuloase pe care firma este autorizată să le colecteze, corespund următoarelor coduri, clasificare regăsită în HG 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

07 02 13 – deșeuri de materiale plastice
12 01 05 – șpan de materiale plastice
15 01 01 – ambalaje de hârtie și carton
15 01 02 – ambalaje de materiale plastice
15 01 03 – ambalaje de lemn
15 01 04 – ambalaje metalice
15 01 07 – ambalaje de sticlă
16 01 19 – materiale plastice
16 01 20 – sticlă
16 06 05 – alte baterii și acumulatori
16 02 14 – echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13*
17 02 02 – sticlă
17 02 03 – mase plastice
17 04 02 – aluminiu
17 04 05 – fier și oțel
17 04 07 – amestecuri metalice
19 08 09 – amestecuri de grãsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile
19 10 01 – deșeuri de fier și otel
19 10 02 – deșeuri neferoase
19 12 01 – hârtie și carton
19 12 02 – metale feroase
19 12 03 – metale neferoase
19 12 04 – materiale plastice și de cauciuc
19 12 05 – sticlă

În baza contractelor încheiate, preluarea și transportul deșeurilor de la generatori (agenți economici), se realizează în saci, deșeurile fiind deja sortate de client (colectate selectiv). În situațiile în care colectarea selectivă nu este posibilă la agentul economic cu care societatea are contract, firma noastră le va prelua și amestecate și le va sorta ulterior la spațiul acesteia.
Încărcarea deșeurilor colectate de la clienții societății – persoane juridice, se va face direct cu autovehiculul societății special destinat acestui scop, în conformitate cu legislația în vigoare privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase(HG 1061 din 10 septembrie 2008), urmând a fi duse la spațiul societății.

SC Krogan Reciclare pune la dispoziție și comunității brașovene, posibilitatea de a aduce la spațiul special amenajat în acest scop, deșeurile care se generează la fiecare gospodărie. Aici, fiecare persoană va fi întâmpinată de personalul instruit al firmei și va primi indicațiile necesare, unde și cum să depună deșeurile aduse, în funcție de natura acestora. Astfel, firma dorește să pună accentul și pe educarea și informarea comunității brașovene privind sortarea și colectarea selectivă a deșeurilor, astfel ca aceste activități să devină un obicei normal pentru fiecare din membrii comunității.

 

Punct de lucru

Strada Zaharia Stancu numarul 5
( în incinta Reutcom S.A. )
Telefon contact: 0758 935 150 Roxana
Telefon contact: 0721 326 762 George
office@krogan.ro
Luni - Vineri : 7.30-15.00

Date fiscale

Krogan Reciclare SRL
Cod unic identificare: RO37071388
J08/308/20.02.2017
RO42BACX0000002121010000
Autorizația nr 93/29.12.2017

Sediu social:

Strada Petru Rareș 34, Feldioara, cod 507065, Brașov